Skolstart och planeringsdagar

Nu är det ca 2 veckor kvar av sommarlovet!

Tisdagen den 22 augusti kl.8.00 börjar skolan. Eleverna samlas i resp. klassrum och går hel skoldag.

Har ni frågor om skolskjutsar så hör av er till Cattis på kontoret 0157-22091.

Fredagen den 18/8 och måndagen den 21/8 är förskolan och fritids stängda för planering.

Välkomna tillbaka!

sol

INGEN KRITIK!

Skolinspektionens har varit på besök hos oss. Beslutet efter deras bastillsyn av förskoleklass, skola samt fritidshem har nu kommit. Vi kan vara mycket nöjda eller till och med mer än så.

Jag är tryggt förvissad om att alla anställda gör ett mycket gott arbete. Det bör i detta sammanhang påpekas att vår utbildningsnivå är hög. Samtliga lärare har behörighet. Vi har pedagogiskt utbildad personal på fritids samt förskollärare på Prästgården. Vi står oss väl i konkurrensen och ser med tillförsikt på framtiden.

Följande områden inspekterades;

  • Undervisning och lärande
  • Trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling
  • Styrning och utveckling av verksamheten/fritidshemmet
  • Förutsättningar för utbildning vid skolenheten/
  • Utveckling av utbildningen vid skolenheten/fritidshemmet

För fritidshemmet gäller endast de två sista punkterna.

Det blev alltså inga förelägganden. INGEN KRITIK står det formulerat.

Om ni önskar veta mera går det bra att gå in på www.skolinspektionen.se och läsa under beslut.

Rektor Florry Nilsson