Välkomna till nytt läsår!

Hej Alla barn och föräldrar !

Den 21 augusti är den första skoldagen för läsåret 2019/2020. Jag vill
önska er alla välkomna hit och hoppas ni haft en skön sommar.

Skolstart kl 8.00. Alla går till sina respektive klasser. Kl 9.30 samlas
vi vid flaggstången för att gemensamt starta upp det nya läsåret.

Välkomna

Agneta Eldebrink

Rektor

 

Vår nya rektor är på plats

Kan börja med att presentera mig själv, jag heter Agneta Eldebrink.

Jag har under mitt yrkesverksamma liv haft förmånen att arbeta som både rektor, förskolechef samt områdeschef. Detta har jag gjort i olika kommuner. Mitt senaste arbete hade jag som rektor i Flens kommun. Som person är jag glad och positiv tycker det är spännande med nya utmaningar. Brinner självklart för att arbeta med barn och ungdomar. Bor sedan några år tillbaka på en gård utanför Flen. Fritiden ägnas åt att vara ute i skog och mark, jakt, fiske samt träning i olika former.

Vinterhälsningar

Agneta

 

 

Fritidshemmetsdag firas

Simon Stålspets spelar en fanfar som invigning på fritidshemmets dag.

Historiska lekar på fritidshemmets dag. Martin Wande från Idéfarmen ledde lekarna.

Pesons Pizzeria invigs.

INGEN KRITIK!

Skolinspektionens har varit på besök hos oss. Beslutet efter deras bastillsyn av förskoleklass, skola samt fritidshem har nu kommit. Vi kan vara mycket nöjda eller till och med mer än så.

Jag är tryggt förvissad om att alla anställda gör ett mycket gott arbete. Det bör i detta sammanhang påpekas att vår utbildningsnivå är hög. Samtliga lärare har behörighet. Vi har pedagogiskt utbildad personal på fritids samt förskollärare på Prästgården. Vi står oss väl i konkurrensen och ser med tillförsikt på framtiden.

Följande områden inspekterades;

  • Undervisning och lärande
  • Trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling
  • Styrning och utveckling av verksamheten/fritidshemmet
  • Förutsättningar för utbildning vid skolenheten/
  • Utveckling av utbildningen vid skolenheten/fritidshemmet

För fritidshemmet gäller endast de två sista punkterna.

Det blev alltså inga förelägganden. INGEN KRITIK står det formulerat.

Om ni önskar veta mera går det bra att gå in på www.skolinspektionen.se och läsa under beslut.

Rektor Florry Nilsson