LÄSÅRET BÖRJAR DEN 15 AUGUSTI

Den 15 augusti börjar läsåret 2016-17 med vanlig skoldag kl.8.00. För information om skolskjutsar ring kontoret 0157-22091 eller maila info@dunkersskola.se. Kontoret är inte bemannat varje dag än så länge men mailen läses.

Elever i förskoleklass och åk 1 blir personligt kallade till inskolningssamtal någon gång i början på terminen.

Vecka 31 så startar  fritids och förskolan sitt nya arbetsår. På förskolan börjar det flera nya barn de första veckorna på terminen. En ny förskollärare, Annika Dalström, börjar på förskolan men Marie Carlsson finns med på några extra timmar när det behövs. Mer info kommer i ett brev hem till alla föräldrar med barn på förskolan.

Peson i köket är tillbaka vec 32.

OBS! Nya e-post adresser kommer att gälla from höstterminens start, se mer under ”Kontakter”.

INGEN KRITIK!

Skolinspektionens har varit på besök hos oss. Beslutet efter deras bastillsyn av förskoleklass, skola samt fritidshem har nu kommit. Vi kan vara mycket nöjda eller till och med mer än så.

Jag är tryggt förvissad om att alla anställda gör ett mycket gott arbete. Det bör i detta sammanhang påpekas att vår utbildningsnivå är hög. Samtliga lärare har behörighet. Vi har pedagogiskt utbildad personal på fritids samt förskollärare på Prästgården. Vi står oss väl i konkurrensen och ser med tillförsikt på framtiden.

Följande områden inspekterades;

  • Undervisning och lärande
  • Trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling
  • Styrning och utveckling av verksamheten/fritidshemmet
  • Förutsättningar för utbildning vid skolenheten/
  • Utveckling av utbildningen vid skolenheten/fritidshemmet

För fritidshemmet gäller endast de två sista punkterna.

Det blev alltså inga förelägganden. INGEN KRITIK står det formulerat.

Om ni önskar veta mera går det bra att gå in på www.skolinspektionen.se och läsa under beslut.

Rektor Florry Nilsson