Skolavslutning 2021

Information gällande skolavslutningen

I år måste vi alla hjälpas åt att bromsa spridningen av covid-19. Det innebär att skolavslutningen kommer att se annorlunda ut (samma som förra året). Trängsel och folksamlingar ska undvikas och alla behöver se till att hålla avstånd. Det är också olämpligt med större bjudningar även om de hålls utomhus.

Ingenting blir sig likt, men det är ju inget nytt i dessa tider.

Vi meddelar redan nu att varje klass kommer att hålla sin egen avslutning i respektive klassrum.

Inga föräldrar eller andra anhöriga får närvara. Tider för skolavslutning 8.00- ca. 9.30.

Vänligen Agneta Eldebrink

Nya besked om skolan

Den 1 juni kommer det nya besked från Folkhälsomyndigheten.

2021-04-27 FHM

Större gemensamma ceremonier, samlingar eller aktiviteter för samtliga elever i en årskurs eller för hela skolan bör undvikas–

Om skolavslutningar i begränsad form anordnas bör endast enskilda klasser eller andra avgränsade grupper samlas för exempelvis betygsutdelning eller social samvaro. Rektorn kan göra en särskild lokal riskbedömning och vidta lämpliga åtgärder för att minimera risken för smittspridning i samband med skolavslutningen.