Nya besked om skolan

Den 1 juni kommer det nya besked från Folkhälsomyndigheten.

2021-04-27 FHM

Större gemensamma ceremonier, samlingar eller aktiviteter för samtliga elever i en årskurs eller för hela skolan bör undvikas–

Om skolavslutningar i begränsad form anordnas bör endast enskilda klasser eller andra avgränsade grupper samlas för exempelvis betygsutdelning eller social samvaro. Rektorn kan göra en särskild lokal riskbedömning och vidta lämpliga åtgärder för att minimera risken för smittspridning i samband med skolavslutningen.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.