INFORMATION OCH KONTAKT

Expedition:
0157 – 220 91
Cattis Tiefensee, info@dunkersskola.se  cattist@dunkersskola.se

Rektor för förskola och skola:
0157 – 220 91
Agneta Eldebrink, info@dunkersskola.se    agnetae@dunkersskola.se

5-6:ans klassrum i Klockargården   0157-223 51

Förskolan:
Ekorren: 079-348 62 73
Ugglan: 079-348 31 34
forskolan@dunkersskola.se

Fritids: 076-830 65 581
fritids@dunkersskola.se

Sjukanmälan skolelever:
0157 – 220 01
Sjukanmäl ditt barn senast 07.45

Kök:
0157 – 220 01
Lennart ”Peson” Pettersson peson@dunkersskola.se
Som utomstående kan du beställa lunch på telefon innan 09.30

Postadress:
Stiftelsen Dunkers förskola och skola
Dunker
642 96 Malmköping

Organisationsnummer:
818501-3722

Bankgiro:
5968-6998