Fastighetsstiftelsen

 

Fastighetsstiftelsen äger och förvaltar våra fastigheter. Fastighetsstiftelsen ser till att lokalerna och lekutrustningen uppfyller alla de krav på hälsa och säkerhet som lagen ställer samt att regelbundna myndighetskontroller genomförs och eventuella brister åtgärdas. Utöver lagens krav ser Fastighetsstiftelsen till att våra lokaler underhålls och renoveras så att de erbjuder en god miljö för barnen och personalen.

Ordförande: Carl Öman (calleoman70@gmail.com) 070-7181537
Sven-Erik Ekbäck
Anders Nilsson
Karin Witalis

Comments are closed