Förskolans pedagogik

 

Vi arbetar utifrån samma styrdokument som den kommunala förskolan har och givetvis Lpfö98, läroplan för förskolan. Utifrån dessa styrdokument har vi skapat vår egen arbetsplan som ligger till grund för vår pedagogiska verksamhet. Vi arbetar även med prioriterade områden som är gemensamma med skolan.

Förskolans pedagogiska utgångspunkter är följande:

  • Varje barn är en unik individ.
  • Barn lär av och med andra barn
  • Personalen är lyhörd för barnens intressen, tankar och egna initiativ.
  • Vi vill skapa en varm, stimulerande atmosfär där barnen kan ta till sig nya kunskaper, utvecklas i sin egen takt och tillbringa en kreativ dag tillsammans.

Portfolio är ett sätt att dokumentera barnets utveckling och lärande. Varje barn har sin egen pärm där vi fortlöpande sätter in information om barnet. Pärmen följer med under hela förskoletiden hos oss.

Comments are closed.