Föräldrasamverkan

 

Genom att bemöta föräldrarna i en daglig dialog där vi alltid har barnets trygghet och utveckling i fokus främjar vi kontakten mellan förskolan och hemmet.

Utvecklingssamtal har vi 1 gång per år i samband med att barnet fyller år. Vid utvecklingssamtalet går vi igenom ditt barns utveckling och hur vi uppfattar att barnet upplever sin tid hos oss.

Föräldrar kan även själva initiera samtal om de har behov av att prata med oss om sitt barn eller något som rör verksamheten.

Föräldrarna får dessutom ett månadsbrev som skickas ut via mail i slutet på varje månad. Där skriver vi en kort resumé om månaden som gått samt ger information om kommande aktiviteter och annat som kan vara av intresse.

Föräldramöte har vi en gång per år.

Föräldrarna har även möjlighet att vara med i Föräldraföreningen

Comments are closed