Föräldrasamverkan

Föräldrasamverkan

Genom att bemöta föräldrarna i en daglig dialog där vi alltid har barnets trygghet och utveckling i fokus främjar vi kontakten mellan förskolan och hemmet.

Utvecklingssamtal har vi 1 gång per år. Vid utvecklingssamtalet pratar vi om ditt barns trivsel och intressen på förskolan.

Föräldrar kan även själva initiera samtal om de har behov av att prata med oss om sitt barn eller något som rör verksamheten.

Föräldrarna får dessutom ett månadsbrev som skickas ut via mail i slutet på varje månad. Där skriver vi en kort resumé om månaden som gått samt ger information om kommande aktiviteter och annat som kan vara av intresse.

Föräldramöte har vi en gång per år.

Alla föräldrar har rösträtt föräldraföreningen. Läs gärna mer under rubriken ”Föräldraföreningen”.

Comments are closed.