Stiftelsen Dunkers förskola och skola

 

Styrelsen för Stiftelsen Dunkers förskola och skola har det yttersta ansvaret för verksamheten med viss delegation till rektor.

I styrelsen sitter representanter för föräldrarna, personal samt kyrkan med suppleanter. Rektor Agneta Eldebrink är adjungerad vid styrelsemötena.

Styrelsen träffas en gång per månad.

Ordförande: Peter Hellsberg
Föräldrarepresentant: Andreas Andersson, Malin Lindqvist, Cattis Tiefensee
Personalrepresentant: Anne-Marie Stedt, Lotta Haraldsson
Kyrkans representant: Johan Holmåsen