Stiftelsen Dunkers förskola och skola

 

Styrelsen för Stiftelsen Dunkers förskola och skola har det yttersta ansvaret för verksamheten med viss delegation till rektor. Styrelsen träffas en gång per månad. I styrelsen sitter representanter för föräldrarna, personal samt kyrkan med suppleanter. Rektor är adjungerad vid styrelsemötena.

Ordförande: Göran Hogestadh
Föräldrarepresentanter: Sofia Stark, Per Johansson, Cattis Tiefensee
Personalrepresentant: Anne-Marie Stedt ordinarie, Maarie Carlsson suppl.
Kyrkans representant: Johan Holmåsen