Praktisk information

 

Frånvaro
Om ditt barn är sjukt, ska vara ledigt eller kommer senare vill vi att ni meddelar detta före klockan 07.45. Förskolan har en telefonsvarare där föräldrarna kan tala in meddelanden.

Lika viktigt är det att ringa och berätta när barnet kommer tillbaka från exempelvis sjukdom. Det är viktigt att vi vet så att vi kan planera vår verksamhet under dagen samt att vi beställer rätt antal portioner mat från köket. Vi vill att ni hör av er senast kl 13.00 dagen innan barnet kommer tillbaka.

 

När kan mitt barn återgå till förskolan efter sjukdom?
För att ditt barn ska få en bra återgång till förskolan igen bör du som förälder iaktta följande:

Sjukdom Åter till förskolan
Vattkoppor Smittfri, viktigt att skorporna torkat in
Streptokockinfektion Hemma tills barnet är helt friskt ca 1 vecka
Ögoninfektion Helt utläkt, d v s utan var i ögonen
Huvudlöss Åter efter behandling (viktigt att meddela förskolan)
Springmask Åter efter behandling (viktigt att meddela förskolan)
Kräkningar och diarré samt magsjuka Hemma 48 timmar efter att intagit föda och tills barnet kan äta normal kost
Feber Komma tillbaka efter minst 1 dygns feberfri

 

Hämtning
Om någon annan än en förälder kommer och hämtar är det viktigt att ni meddelar personalen detta.

 

Allergier
Meddela alltid förskolan om barnet har allergi av något slag. Intyg om matallergier (laktos, gluten, ägg etc) ska lämnas till förskolan om samt till vår kock.
Vi undanber oss den ansvarsfyllda uppgiften att ge barn medicin (undantag vid sjukdomar där medicinering är livsavgörande och då vill vi ha skriftlig dokumentation om att vi ska ge medicinen samt när och hur).

 

Extrakläder
Eftersom vi är utomhus mycket är det viktigt att ditt barn har extrakläder på förskolan.

Förslagsvis:

 • Galonbyxor och regnjacka
 • Gummistövlar (vintertid gärna någon form av kängor)
 • Strumpor och sockor
 • Kalsonger/trosor
 • Extra par vantar (vintertid)
 • Extra par byxor
 • T-shirts
 • Varm tröja, gärna fleece

Titta gärna då och då i ditt barns klädlåda. Vi sätter även upp små meddelanden om något fattas.

Vi är extra tacksamma om kläderna är märkta med barnets namn. Detta gäller även nappar, gosedjur och annat.

Vi ser gärna att inga leksaker tas med till förskolan eftersom det lätt skapar konflikter mellan barnen.

 

Att ha barn i förskolan innebär en hel del

 • att vi ska kunna nå Er per telefon om något skulle hända
 • att Ni ska hämta och lämna Ert barn på överenskomna tider, ring om Ni vet att Ni blir försenade
 • barnets vistelsetid på förskolan är när föräldrarna arbetar eller studerar plus restid
 • att Ni meddelar i god tid om det blir ändringar i schemat
 • om är/blir arbetslösa (förälder måste vara inskriven hos Arbetsförmedling för att ha tillgång till förskoleplats) ska ett nytt avtal skrivas
 • föräldraledig och arbetslös förälder har rätt till 20 tim/v (4 dagar i veckan, mån-tors 8-13 eller 9-14). Ett 20 timmars barn är gratis fr o m höstterminen det år som det fyller 3 år. De 20 timmars barn som är gratis följer skolloven och är alltså lediga på sommarlovet, jullovet, sportlovet samt påsklovet. De betalande 20 timmars barnen får vistas under loven.
 • meddela oss alltid om ny adress och nytt telefonnummer till hem och skola/arbete/mobil
 • Vi personal omfattas av sekretesslagen
  Det innebär att vi har tystnadsplikt beträffande uppgifter om ditt barn och dig som förälder. Vi är också skyldiga att anmäla till myndighet om vi befarar att ett barn far illa. Denna skyldighet är reglerad i Socialtjänstlagen.

 

En dag på Prästgårdens förskola

Förskolan öppnar kl 06.30 och stänger kl 17.30

Frukost serveras kl 07.00. Vi vill gärna att de barn som äter frukost ska ha kommit hit lite tidigare. Detta för att barnen ska känna sig trygga vid lämningen och så att vi som personal kan stämma av med er föräldrar om det skulle vara något speciellt.

De barn som går på fritids serveras frukost på förskolan kl 07.00. Sedan går de tillsammans med fritidspersonal upp till skolan.

Avdelningarna är samlade på nedervåningen fram till kl 09.00. Därefter delar vi upp oss i tre grupper; övervåning (3-4-åringar), småbarn och 5-åringar.

Fritidsbarnen kommer ner till oss igen kl 17.00. Förskolan stänger gemensamt med fritids kl 17.30.

06.30 Förskolan öppnar
07.00 Frukost
07.30 Fritidsbarnen går till skolan
09.00 Samling avdelningsvis
09.30 Aktiviteter
11.00 ca Lunch (5-åringar äter sin lunch på skolan)
11.45 ca Sovvila/läsvila
12.15 Lugna aktiviteter
14.30 Mellanmål
15.00 Lek ute/inne
17.30 Förskolan stänger

Comments are closed