Skolans pedagogik

 

Skolans verksamhet följer de läroplaner och kursplaner som också gäller för den kommunala skolan. Vi har ändå frihet att sätta vår egen prägel på verksamheten.

För att säkerställa barnens kunskaper och undervisningens kvalitet använder vi oss av de diagnostiska tester och nationella prov som Skolverket tagit fram. Vi deltar också i nationella matematikutmaningar såsom Kängurumatte. På skolan har vi dessutom en specialkompetens när det gäller läs-, skriv- och matematiksvårigheter.

Elevernas utveckling och inhämtande av kunskaper följs noga och detta ligger till grund för de samtal som förs med föräldrarna varje termin.

Dunkers skola är en småskalig verksamhet. Detta skapar en trygg miljö där alla barn och vuxna känner och ser varandra. Tryggheten främjar förmågan att lära och utvecklas. Småskaligheten ser vi som en av vår verksamhets största styrkor och det märks inte minst i elevernas höga resultat på de nationella proven.

Förskoleklassen samarbetar med 1-2:an bland annat genom att medverka i vissa projekt och delar av skolundervisningen, leka lekar och följa med på utflykter.

Att vi är en föräldradriven verksamhet möjliggör frivilliga initiativ i form av vernissager, soaréer och musikaler som genomförs av elever, föräldrar och personal på Dunkers skola.

Comments are closed.