Skolskjutsar

Enligt skollagen har Flens kommun en viss skyldighet att ordna skolskjuts (inom upptagningsområdet) till friskolor om det inte medför ekonomiska eller organisatoriska svårigheter för kommunen. En friskola är inte ålagd att ordna skolskjuts, men Dunkers skola har ambitionen att ordna skolskjuts. Vi prioriterar i dagsläget elever i  åk 4-6.  En skriftlig förfrågan om hur behovet av skolskjuts ser ut får varje familj inför nytt läsår. Skolskjutsar ordnas inte till och från fritidshemmet.

Cattis Tiefensee är skolskjutssamordnare.

Comments are closed.