Skolsköterskan

 

Skolsköterskan och skolläkaren kommer under läsåret att genomföra alla lagstadgade hälsoundersökningar på våra elever.

Vid behov anlitar Dunkers skola skolpsykolog.

Comments are closed