Elevhälsan

Skolan har tillgång till ett elevhälsoteam (EHT) som består av:

  • Skolläkare
  • Skolsköterska
  • Kurator
  • Skolpsykolog
  • Specialpedagog

EHT vägleder och stöttar lärare och rektor i arbetet med eleverna. EHT kan  jobba med särskilda elever, men också med hela klassen utifrån det behov som finns på skolan.

Elevhälsoplan

Likabehandlingsplan   Här ingår även rutiner för kränkande behandling.

Comments are closed.