Likabehandlingsplan

LIKABEHANDLINGSPLAN
Stiftelsen Dunkers förskola och skola
Läsåret 2020-21

Likabehandlingsplan med förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot mobbning, diskriminering och annan kränkande behandling.

Vår vision

Så som du själv vill att andra ska behandla dig,
så ska du också behandla andra.

Mål

 • Till Dunkers skola och förskola samt fritids går alla utan rädsla för att bli utsatta för kränkande behandling eller mobbning.
 • Alla, barn, föräldrar och personal ska känna till att denna handlingsplan finns, den förankras och diskuteras med föräldrar på föräldramöten
 • All personal arbetar aktivt med förebyggandet av kränkande behandling, och vidtar direkt åtgärder enligt våra handlingsplaner om kränkning trots detta sker.
  Ex. Gruppövningar, gruppsamtal, filmer på temat, ”lika som bär”-materialet. Det är också viktigt att personalen på skolan och förskolan föregår med gott exempel.

I vår Likabehandlingsplan kan du läsa mer om:

 • Mål, lagar och styrdokument
 • Definitioner
 • Barnens rättigheter och skyldigheter
 • Förebyggande arbete
 • Att upptäcka kränkande behandling
 • Att utreda kränkande behandling
 • Att åtgärda kränkande behandling
 • Likabehandlingsplanens utvärdering och utveckling

Här kan du ladda ner vår LIKABEHANDLINGSPLAN 20-21

Comments are closed.