Skolan

Gul byggnad från 1904

Välkommen till Dunkers skola!

Ända sedan 1847 har det funnits en skola i Dunker. Nuvarande huvudskolbyggnad byggdes 1904.

Sedan 1995 drivs Dunkers skola som en friskola av stiftelsen Dunkers förskola och skola. Vi är en skola som drivs i B-form, alltså två årskurser i varje klassrum.

Skolan har bra resultat och eleverna får med sig goda kunskaper. Klasserna är små och atmosfären är lugn och trygg.

I skolans stora gula hus finns förskoleklass, årskurs 1-4, fritids samt gymnastiksal.
Skolan består av ytterligare två byggnader, Paviljongen och Klockargården. I Paviljongen finns matsal och slöjdsal och i Klockargården finns åk 5-6 samt deras grupprum/skolbibliotek.

Vi är Dunkers största arbetsplats med drygt 20 anställda.

Comments are closed.