SKOLAN

 

Välkommen till Dunkers skola

Ända sedan 1847 har det funnits en skola i Dunker och nuvarande huvudskolbyggnaden byggdes 1904.

Sedan 1995 drivs Dunkers skola som en friskola av stiftelsen Dunkers förskola och skola.

Under innevarande läsår 2014-2015 har vi har totalt 42 elever från förskoleklass och upp till åk 6. Våra klasser är små och atmosfären är lugn och trygg. Vi är en skola som drivs i B-form, alltså två årskurser i varje klassrum.

I skolans ”stora gula hus” finns förskoleklass, åk 1-4, fritids samt gymnastiksal.
Skolan består av ytterligare två byggnader, Paviljongen och Klockargården. I Paviljongen finns matsal och slöjdsal och i Klockargården finns åk 5-6 samt deras grupp-/samlingsrum.

Vi är Dunkers största arbetsplats med 19 anställda.