SKOLAN

Gul byggnad från 1904

Välkommen till Dunkers skola

Ända sedan 1847 har det funnits en skola i Dunker och nuvarande huvudskolbyggnaden byggdes 1904.

Sedan 1995 drivs Dunkers skola som en friskola av stiftelsen Dunkers förskola och skola.

Våra klasser är små och atmosfären är lugn och trygg. Vi är en skola som drivs i B-form, alltså två årskurser i varje klassrum.

I skolans stora, gula hus finns förskoleklass, årskurs 1-4, fritids samt gymnastiksal.
Skolan består av ytterligare två byggnader, Paviljongen och Klockargården. I Paviljongen finns matsal och slöjdsal och i Klockargården finns årskurs 5-6 samt deras grupp-/samlingsrum.

Vi är Dunkers största arbetsplats med drygt 20 anställda.